Anunt depozitare deseuri1

Albia majoră a pârâului Elan are pantă lină şi o lăţime de circa 300 m. Versanţii văilor sunt afectaţi de pornituri de teren, de râpi şi şiroiri. Versantul estic al pârâului Elan are aspect de coastă. înălţimea maximă a reliefului este de 315 m (dealul Ursoaia)iar cea minimă este de 65 m (şesul Elanului).

Clima

Clima este temperat continentala, de nuanţă excesivă. Temperatura medie anuală a aerului este de 9 - 10 grade Celsius, cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 450 - 550 ml iar vânturile au o frecvenţă şi viteză mare aproape tot timpul anului. Secetele sunt fenomene meteorologice frecvente. Clima este specifică stepei, cu ani numeroşi de secetă, cu ierni geroase şi sărace în zăpadă, cu vânturi predominant dinspre nord, dar şi de la sud sau răsărit care smulg umezeala din sol. Vânturile uscate şi ferbinţi din timpul verilor aride determină secete fiziologice extrem de acute pentru vegetaţie.

Resurse naturale

Resurse naturale rezidă în bogăţia apelor de suprafaţă şi subterane, pădurilor, păşunilor, fâneţelor.

Populaţia

Populaţia comunei, la recensământul din anul 2002 era de 2352 locuitori. La ora actuală populaţia comunei este de 2403 locuitori, din care 1286 sunt femei. 441 sunt sub 18 ani iar 630 sunt peste 60 de ani. In ultima perioadă se constată o tendinţă de creştere a populaţiei în comuna Vutcarii.

Organizare administrativă

Comuna Vutcani are în componenţa sa trei sate : Vutcani, Mălăieşti şi Poşta Elan. Localitatea de reşedinţă este satul Vutcani.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt consiliul local şi primarul, ambele autorităţi funcţionând în clădirea Consiliului local, autoritatea legislativă fiind consiliul local iar autoritatea executivă fiind primarul.
Distanţa până la Vaslui, oraşul de reşedinţă a judeţului este de 45 km iar a satelor Mălăieşti şi Poşta Elan faţă de centrul civic al comunei ( satul Vutcani) este de 2,5 si respectiv 8 km.

Infrastructura

Principalele elemente de infrastructura constau in alimentarea cu energie electrica, parţial alimentarea cu apa, televiziune prin cablu, telefonie fixa si mobila.
Comuna Vutcani, este legata de DE 581 prin drumul judeţean DJ 244 A in lungime de 17 km, asfaltat partial bun.Strazile principale din comuna Vutcani, sunt asfaltate iar strazile secundare sunt pietruite in proportie de 80%. Drumurile agricole sunt toate din pământ ceea ce face ca transportul produselor agricole să se desfăşoare foarte anevoios.