Welcome to Comuna Vutcani, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Vutcani, judetul Vaslui

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Componenta de baza a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice a devenit prioritate naţionala, pornindu-se de la importanta sa atat pentru asigurarea condiţiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana cat si pentru creşterea nivelului de trai
Cu atat mai mult, propagarea si continuitatea la nivel teritorial a acestor Politici, implicarea factorilor locali si a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce in ce mai pregnante in procesul de elaborare si realizare a Programelor de dezvoltare economico - sociala, indiferent daca resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofiantari si imprumuturi externe.
In comuna Vutcani sunt inregistrati 12 agenţi economici, toti cu capital Privat, In afara de aceştia exista si 21 persoane fizice autorizate care practica diferite activităţi.
Analiza Swot

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
sistem de alimentare cu apă funcţional dotare inadecavată a căminului
sistem de alimentare cu energie cultural
electrică infrastructură rutieră de bază slab
acces la reţeaua de internet de mare dezvoltată
viteză şi reţeaua de televiziune prin lipsa unui sistem de preluare şi
cablu prelucrare a produselor agricole
existenţa unui centru medical de lipsa asociaţiilor de producători
permanenţă funcţional zonele locuite ameninţate de
exploataţii agricole de mari alunecări de teren ca urmare a
dimensiuni, legal constituite şi calamităţilor naturale
performante infrastructură de acces la biserică
existenţa unui centru de recuperare slabă
neompsihiatricâ lipsa unui centru de însămânţări
existenţa de locuinţe protejate pentru artificiale
persoane dezavantajate lipsa unui sistem de irigaţii
suprafeţe mari de luciu de apă
biserică veche aflată în patrimnoiul
cultural naţional
forţă de muncă tânără
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
proiecte în derulare pentru reabilitarea îmătrânirea populaţiei
infrastreturii şcolare migraţia tinerilor către oraş
proiecte în stadiul de pregătire pentru
înfiinţarea unui centru de zi pentru
persoane aflate în dificultate

Viziunea si obiectivele privind dezvoltarea economico-sociala a comunei

Viziunea de dezvoltare economico-sociala

Dezvoltarea durabila si echilibrata a zonei, implicit a comunei, prin crearea si sustinerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, sănătos si diversificat, care sa asigure creşterea economica continua si creşterea calităţii vietii cetăţenilor"

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech